camio-blanc
Enviament gratis a partir de 35€

El lloc web i el domini www.soxshop.cat corresponen a QUIM COLOMER Gussinyer, amb CIF 40325741W i domicili a CARRER Ballesteries, núm. 4, de GIRONA (CP 17004, Adreça electrònica aloha@soxshop.cat

 

PROPIETAT intellectual I INDUSTRIAL

Els drets sobre a els Continguts de este lloc, incloent-hi a els textos, imatges, Dissenys gràfics, marques I ALTRES signes distintius (en Endavant a els Continguts), pertanyen a QUIM COLOMER Gussinyer], o TERCERS que n'han autoritzat su Ús . QUIM COLOMER Gussinyer presenta aquests Continguts per a informar dels Seus serveis. QUIM COLOMER Gussinyer S'autoritza la Utilització dels Continguts per a usos no comercials sempre i Quan s'indiqui de forma clara la font. Si a els Continguts s'utilitzen en entorns web caldrà incloure 1 enllaç a la pàgina d'inici del lloc web (WWW.SOXSHOP.CAT). QUIM COLOMER Gussinyer és reserva el dret a iniciar els Accions legals oportunes en defensa dels Seus drets de Propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels Continguts de este lloc en ventana aliena a WWW.SOXSHOP.CAT (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

Els tats personals que és puguin Obtenir per mitjà del formulari de [contacti] d'esta página o Bé per la recepció de correus electrònics és tractaran aplicant els Mesures de seguridad adequades i NOMÉS s'utilitzaran per NOTAS: QUEJA els sol·licituds d'informació o consultes.

  

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que QUIM COLOMER Gussinyer actua amb el màxim de diligència possible, és olla donar el cas que alguna donada o informació no estigui del tot actualitzada en el Moment que l 'usuari del lloc web el consulti. Per AIXÒ QUIM COLOMER Gussinyer manifesta que els Referències dels PRODUCTES que és presentin al su lloc web tinença 1 Funció orientativa i no obliguen a QUIM COLOMER Gussinyer Fins a la CONTRACTACIÓ expressa d'una comanda.

QUIM COLOMER Gussinyer és reserva el dret a modificar unilateralment, en QUALSEVOL Moment i sense avís previ, la presentació, Configuració i Continguts del web.

QUIM COLOMER Gussinyer no serà responsable de la informació que és Pugui Obtenir a través d'Enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D'ÚS

L'Ús de este web implica l'Acceptació plena dels tèrmits i condiciones del present avís legal. Els Possibles conflictes relatius a AQUEST web és regiran exclusivament paper dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la JURISDICCIÓ territorial des de la qual és produeixi su accés, accepta el Compliment i respecte d'aquestes CLÀUSULES amb renúncia expressa a QUALSEVOL Altre fur que li pogues correspondre.